Ideiglenes e-mail címünk: greentech.solution.group.ltd@gmail.com

Garanciális feltételek:

A Jótállási igények minden esetben az általunk kibocsátott Számla és Jótállási Jegy felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre.

A garanciális igények minden esetben az általunk kibocsátott számla és Jótállási Jegy felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. A meghibásodott termékek ki és beszerelésének költsége nem tartozik a garancia körébe, ide értve a padlóba épített fűtőfilm és fűtőszőnyeget is! A meghibásodott terméket a beszerelést végző szakembernek kell le illetve felszerelni, társaságunk gondoskodik az oda és vissza szállításról csomagcsere keretében, díjmentesen amennyiben a meghibásodás a termék hibájából ered. Amennyiben ez a nem rendeltetés szerű haszálatból vagy fizikai sérülésből eredő hiba akkor a szállítás költségét az Ügyfélnek kell viselnie. A terméket kérjük szakszerűen becsomagolni és a csomagcserét végző futárszolgálatnak átadni. Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, de a vevőnél külső behatások, illetve nem rendeltetésszerű használat és a nem megfelelő csomagolás következtében keletkeztek, az eladó nem vállal felelősséget. Nem tartozik a garancia hatáskörébe az infrapanelek felületének esetleges elszíneződése.

A Jótállási ügyintézés minden esetben a Jótállási Jegyen szereplő címen történik. Jótállási kérdésekkel kapcsolatban a  +36 70 378-5491-es telefonszámon vagy az info@green-tech.hu e-mail címen érdeklődhet.

A többször módosított 1959. évi IV. Polgári törvény Jótállásról és a Szavatosságról törvény további részletei:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/transposition/hungary/d7.4-hu.pdf

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról jogszabály további részletei:
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76566.222971

A 49/2003 (VII.30.) GKM a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről jogszabály további részletei:
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75044.104281

Illetékes bíróság a szerződéses viszonyból származó valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat a Lenti Városi Bíróság, illetve -amennyiben az eljárás megyei bírósági hatáskörbe tartozik- a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai az irányadóak.